خدمات سخت افزار:

تأمین انواع تجهیزات Active در شبکه
تأمین انواع تجهیزات passive در شبکه
تأمین انواع قطعات کامپیوتری ( Ram , Hard , Cpu )
تامین انواع سرور ( HP , Supermicro )
تامین انواع UPS ( برق اضطراری )