شرکت ارتباطات مبین‌نت در استان‌های مختلف کشور خدمات فروش، توزیع و پشتیبانی فنی خود را از طریق شرکت‌های باسابقه و خوشنام انجام می‌دهد. اگر می‌خواهید با هم همکاری داشته باشیم درخواست خود را به همراه مدارک زیر برای بررسی به نشانی info@pooyanetwork.com ارسال یا با تکمیل فرم زیر، درخواست خود را ثبت کنید:

•    مدارک ثبتی و آخرین روزنامه‌ رسمی شرکت.
•    پروانه‌ها و مجوزهای شرکت در زمینه‌های شبکه، مخابرات و اینترنت.
•    سوابق شرکت؛ تاریخچه و فعالیت‌های آن.
•    سوابق فنی، فروش و بازرگانی شرکت.
•    خلاصه‌ای از گزارش عملکرد مالی شرکت، تراز مالی، مالیات و بیمه‌های پرداختی در سال آخر.
•    فهرست مشتریان سازمانی و خدمات در حال ارایه.